ΑΣΚΟΙ

ΖΙΤΣΑ

ΖΙΤΣΑ ΑΣΚΟΣ ΛΕΥΚΟΣ 5L

ΖΙΤΣΑ ΑΣΚΟΣ ΛΕΥΚΟΣ 10L

ΖΙΤΣΑ ΑΣΚΟΣ ΛΕΥΚΟΣ 20L

ΖΙΤΣΑ ΑΣΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ 5L

ΖΙΤΣΑ ΑΣΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ 10L

ΖΙΤΣΑ ΑΣΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ 20L

ΖΙΤΣΑ ΑΣΚΟΣ ΡΟΖΕ 5L

ΖΙΤΣΑ ΑΣΚΟΣ ΡΟΖΕ 10L

ΖΙΤΣΑ ΑΣΚΟΣ ΡΟΖΕ 20L

ΖΙΤΣΑ ΑΣΚΟΣ ΡΟΖΕ ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ 5L

ΖΙΤΣΑ ΑΣΚΟΣ ΡΟΖΕ ΗΜΙΓΛΥΚΟΣ 10L

ΜΙΓΑΣ

ΜΙΓΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟ ΛΕΥΚΟΣ 10L

ΜΙΓΑΣ CHARDONNAY ΛΕΥΚΟΣ 10L

ΜΙΓΑΣ MERLOT-SYRAH ΕΡΥΘΡΟΣ 10L

ΜΙΓΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟ ΡΟΖΕ ΞΗΡΟ 10L

ΜΙΓΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟ ΡΟΖΕ ΗΜΙΓΛΥΚΟ 10L

ΜΗΤΣΗΣ

ΜΗΤΣΗΣ ΛΕΥΚΟΣ 1,5L

ΜΗΤΣΗΣ ΑΣΚΟΣ ΛΕΥΚΟΣ 5L

ΜΗΤΣΗΣ ΑΣΚΟΣ ΛΕΥΚΟΣ 20L

ΜΗΤΣΗΣ ΕΡΥΘΡΟΣ 1,5L

ΜΗΤΣΗΣ ΑΣΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ 5L

ΜΗΤΣΗΣ ΑΣΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ 20L

ΜΗΤΣΗΣ ΡΟΖΕ 1,5L

ΜΗΤΣΗΣ ΑΣΚΟΣ ΡΟΖΕ 5L

ΜΗΤΣΗΣ ΑΣΚΟΣ ΡΟΖΕ 20L

ΑΜΠΕΛΟΥ ΜΥΘΟΙ

ΑΜΠΕΛΟΥ ΜΥΘΟΙ ΗΜΙΓΛΥΚΟ 1,5L

ΑΜΠΕΛΟΥ ΜΥΘΟΙ ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ Λευκός 5L

ΑΜΠΕΛΟΥ ΜΥΘΟΙ ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ Λευκός 20L

ΑΜΠΕΛΟΥ ΜΥΘΟΙ ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ Ερυθρός 5L

ΑΜΠΕΛΟΥ ΜΥΘΟΙ ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ Ερυθρός 20L

ΟΙΝΟΤΡΟΠΙΑ

ΟΙΝΟΤΡΟΠΙΑ Λευκός 20L

ΟΙΝΟΤΡΟΠΙΑ Ερυθρός 20L

ΟΙΝΟΤΡΟΠΙΑ Ροζέ 20L

ΟΙΝΟΤΡΟΠΙΑ Λευκός Ημίγλυκος 10L

ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙΝΟΣ

ΠΕΤΡΙΝΗ ΓΗ Λευκός 20L

ΠΕΤΡΙΝΗ ΓΗ Ερυθρός 20L

ΠΕΤΡΙΝΗ ΓΗ Ροζέ 20L

ΚΙΣΣΑΣ

ΚΙΣΣΑΣ ΑΣΚΟΣ ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟ Λευκός10L

ΚΙΣΣΑΣ ΑΣΚΟΣ ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ Λευκός 10L

Cava Mitsis A.E.

Κατάρα 62, Αχαρνές 136 71

Τηλέφωνο: +30 2108086501

cavamitsis@gmail.com

© 2019 by CAVA MITSIS Α.Ε.

Developed by Ntallas Stavros