ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Κατάρα 62, Αχαρνές 136 71

Τηλέφωνο: +30 2108086501  |   cavamitsis@gmail.com

Cava Mitsis A.E.

Κατάρα 62, Αχαρνές 136 71

Τηλέφωνο: +30 2108086501

cavamitsis@gmail.com

© 2019 by CAVA MITSIS Α.Ε.

Developed by Ntallas Stavros